Rent a War Room

De Graanmaalderij werkt samen met Rent a War Room®.

In een War Room dompel je je als groep volledig onder in een proces van samenwerken, denken, spelen, uitproberen, beslissen en doen. De unieke combinatie van facilitator, proces en de ruimte waarin het proces zich voltrekt, nodigt uit tot het initiëren en zichtbaar maken van veranderingen. Deels laboratorium, deels atelier, deels ritueel, ondersteunt een War Room strategische en creatieve processen optimaal.

009-navigator.png

De StrategyMap Sessie stelt teams in staat om in korte tijd nieuwe inzichten te krijgen, ideeën in kaart te brengen, keuzes te maken en te bepalen welke acties ondernomen moeten worden om de strategie in praktijk te brengen.

036-start-up.png

Processen die vaak traag, rommelig en ongeïnspireerd verlopen gaan nu een stuk sneller, gestructureerder en enthousiaster. Door gebruik te maken van de StrategyMap, het Strategiecanvas en het Actiecanvas doorloop je in één sessie alle stappen die je nodig hebt om werk te maken van bijvoorbeeld het verzilveren van kansen, een kwartaalplan te maken, je doelgroep in beeld te brengen, een nieuwe productstrategie te bedenken of een manier te ontwikkelen om je klant centraal te stellen.

037-lightbulb-idea.png

En het mooie is: je hebt veel minder kans op misverstanden!

Waarom heet het eigenlijk een War Room? 

Winston Churchill had in de Tweede Wereldoorlog een ondergronds bunkercomplex dat hij zijn War Room noemde. Hier had hij overzicht over wat zich afspeelde aan en achter het front, hij communiceerde er met de personen in het veld en werkte er aan zijn strategie. Doordat hij voor elk van deze taken een dedicated ruimte had, hield hij het overzicht en kon hij na afwezigheid de ontwikkelingen meteen zien en de draad snel weer oppakken. 

Meer informatie? Neem contact op met Rent a War Room.